In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 (artikel 47) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de koper zich op deze mogelijkheid beroept, is hij verplicht Kiwi Fabrics hiervan binnen deze periode op de hoogte te brengen (info@kiwifabrics.be) en moet de koper de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Kiwi Fabrics, Lutgardisstraat 11, 1820 Steenokkerzeel.

Het retourneren van goederen is in dit geval geheel voor eigen rekening en op risico van de koper. De geretourneerde goederen dienen geen sporen van onrechtmatig gebruik, noch beschadiging te tonen.

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan zal Kiwi Fabrics het aankoopbedrag aan de koper terugbetalen door middel van storting op een geldig rekeningnummer.